Sağlık Bakanlığı’na 6 bin 409 işçi alımı! İşçi alımı başvuru şartları ve tarihi

Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tek vakit evvel açıklama ettiği Bakanlık taşra örgütü hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere devamlı işçi alımı amaciyla başvurular başladı.

Bakanlıktan alinan bilgiye göre, sağlık Bakanlığı taşra örgütü hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş yasasi ve alakalı yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6 bin 409 devamlı işçi alınacak.

AA’nın haberine göre; devamlı işçi kadroları ve müracaat şartları, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 – dört ocakta 2019 tarihlerinde İŞKUR İl Müdürlüğü Hizmet Merkezine şahsen veyahut “www.iskur.gov.tr” adresinden yapabilecek.

İHRAÇ EDİLENLERİN BAŞVURULARI onay EDİLMEYECEK

İlan edilen kadrolar amaciyla yapılacak sınavda muvaffakiyet göstererek atanmaya dogruluk galip gelen adaylar, 4857 sayılı İş yasasi hükümleri çerçevesinde devamlı işçi olarak istihdam edilecek.

Her aday, duyuru edilen kadrolardan Yalnızca tek iş yeri (çalıştırılacağı il) ve tek iş koluna müracaat yapacak. halk kuruluş ve kuruluşlarının alakalı düzen mevzuatı uyarınca görevinden veyahut meslekten ihraç edilenlerin başvuruları onay edilmeyecek.

Kura usulüne elbet taleplerden, pc sistem kurulum bakım onarım ve bozukluk giderme elemanı, biyomedikal aygıt teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi (genel), güvenlik görevlisi (silahsız), muayenehane destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş denetim işletmeni ve muavin muayenehane elemanı (diş) mesleklerine ait müracaat listesi, İŞKUR tarafından sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip imtihana alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek.

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR’un gönderdiği ve istek şartlarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının bulunduğu listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının bulunduğu listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” web adresinde duyuru edilecek.

Kamu Personeli seçenek etme sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden, ambulans sürücüsü ile hasta kisi karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri amaciyla KPSS puanı, öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ait dokümanın tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek, sağlık Bakanlığına bildirilen münhal kadronun dört katı aday listeleri yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” web adresinde duyuru edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından kura usulüyle için listeler ile İŞKUR tarafından direk imtihana esas bildirilen listeler, kent sağlık müdürlüklerine gönderilecek. İl sağlık müdürlüklerince imtihana katılacak adaylardan müracaat Dokümanlarını teslim etmeleri istenecek.

İl sağlık müdürlükleri tarafından alakalı belge denetimi yapılarak istek şartlarına ahenk gösteren adayların hangi tarihte ve nerede sözlü imtihana katılacağı alakalı kent sağlık müdürlüğünün web adresinde duyuru edilecek. Adaylara rastgele tek yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat adina geçecek.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE SÖZLÜ SINAV uygulanacak

Sağlık Bakanlığı taşra örgütü birimlerindeki duyuru edilen bütün kadrolara iş başvurusunda bulunanlar, kent sağlık müdürlükleri tarafından sözlü imtihana elbet tutulacak.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ait mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye baz alinarak ve eğitim düzeylerine ahenk gösteren olarak yapılacak.

Sözlü sınavda bütün adaylar 100 tam nokta üzerinden değerlendirilecek. Adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sıralaması bu nokta üzerinden tespit edilecek.

Adayların imtihan yeri, imtihan tarihi, imtihan sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile başka her biçimde duyurular sınavı gerçekleştirecek var olan kent sağlık müdürlüklerinin web adresinde duyuru edilecek.

Adaylar, imtihan sonuçlarının ilanından bu yana üç iş bugünü içinde imtihan sonuçlarına ait itiraz dilekçelerini imtihan heyeti veyahut kurullarına sunulmak üzere kent sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek.

Sınav heyeti veyahut kurullarınca, muvaffakiyet puanı maksimum adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı civarindan asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Kamu kuruluş ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar ile alakalı Yönetmeliğin 5’inci maddesinde anlatilan “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki karar ile KPSS’de başarılı olmak yerleştirmede müracaat eden lehine tek başına tek dogruluk teşkil etmeyecek.

Atamaya dogruluk galip gelen adaylardan doğum, hastalık, askerlik benzeri nedenlerle göreve başlayamayacak vaziyette olanların, bu durumlarını belgelendirerek sağlık Bakanlığı yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, başka atama şartlarını taşımaları kaydıyla göreve başlamalarına engel Vaziyetin bitmesini müteakip en geç 30 vakit içinde göreve başlamaları sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına müracaat eden adayların, 2527 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı hükümet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki alakalı koşulları taşıması gerekecek.

18 yaşını bitirmiş ve 36 yaşından vakit almamış, askerlik ile ilişiği var olmayan adaylar amaciyla başka müracaat koşullarından bazıları şöyle:

– müracaatlan iş amaciyla için tek okuldan (bölümden/programdan) nihayet müracaat tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen başka sertifika/belgelere sahip olmak,

– rastgele tek yasamsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veyahut malullük aylığı almamış olmak,

– İşe göndermede öncelik hakkına sahip var olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

– KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları amaciyla Ölçme, seçenek etme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 seneninde yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 nokta benzeri asgari 60 nokta almış olmak, lisans mezunları amaciyla ÖSYM tarafından 2018 seneninde yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 nokta benzeri asgari 60 nokta almış olmak.