Banka kartı ve kredi kartlarında yönetmelik değişti

Gündem

BDDK’nın banka kartları ve kredi kartlarıyla alakalı yönetmelik farklığı Resmi Gazete’de yayımlandı

Banka Kartları ve Kredi Kartları ile alakalı Yönetmelikte farklık yapıldı. Bankacılık düzen etme ve Denetleme Kurumunun mevzu hakkinda kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek esya ve hizmet alımları ile para çekimlerinde taksitlendirme süreleri amaciyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alacak.

Resmi Gazete’de bulunan farklık duyurusu şöyle:

“10/3/2007 tarihindeki ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları ile alakalı Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin 7. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.”

YEDİNCİ FIKRANIN YENİ HALİ

“(7) esya veyahut hizmet alımı sonrası belli tek ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veyahut ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek esya ve hizmet alımları ile para çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir.”

YEDİNCİ FIKRANIN ESKİ HALİ

Değiştirilen 7. fıkranın Daha önceki vaziyeti şu şekildeydi:

“Mal veyahut hizmet alımı sonrası belli tek ücret karşılığı  borcun taksitlendirilmesi veyahut ödemenin ertelendiği dönemler de
dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek esya ve  hizmet alımları ile para çekimlerinde taksitlendirme süresi 12
ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay,  pc alımlarında, takim ve derneklere yapılan ödemelerde,
taşımacılık ile alakalı harcamalarda, havayolları, yolcu acenteleri ve konaklama ile alakalı vatan dışına ait harcamalarda altı ay, havayolları, yolcu acenteleri ve konaklama ile alakalı vatan dahil kismina ait harcamalarda, sağlık ve yasamsal hizmetler ile alakalı harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.”

NAKİT ÇEKİMİNDE TAKSİTİ DOKUZ AYLA SINIRLANDIRAN FIKRA KALKTI

Yönetmelikle ayrıca; “Kurumsal kredi kartları ile esya veya  hizmet alımı sonrası belli tek ücret karşılığı borcun  taksitlendirilmesi veyahut ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil  olmak üzere gerçekleştirilecek esya ve hizmet alımları ile para çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez” şeklindeki 8. fıkra da yürürlükten kaldırıldı.