Kültür ve Sanatın Farkları Nelerdir?

Advertorial

Toplumsal ve tarihsel gelişim sürecinde ortaya konulan maddi ve manevi değerlerin hepsi, bu değerlerin yaratılması, daha sonraki kuşaklara aktarılması için kullanılan araçların tamamı kültür olgusuna dâhildir. Kültür toplumun örf ve adetleri, dili, yaşama şekli, sanatsal etkinlikleri, davranış şekilleri gibi tüm değerleri içinde barındırır.

Sanat ise güzellik, duygu, tasarı gibi değerlerin anlatımı için kullanılan yöntemlerin hepsini içeren, bunları açığa vurmak için gereken yaratıcılık özelliğini ortaya koyan bir olgudur. Sanat içinde özgünlük ve yaratıcılık vardır. İnsanların duygu ve düşüncelerini yansıtan eserler meydana getirilir. Eğer sanata dair kendi çalışmalarınız varsa bu bağlantıya tıklayarak bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.

Gerçekte kültür ve sanat birbirini tamamlayıcı unsurlardır. Dolayısıyla kültür ve sanatın farkları bu etkileşimden kaynaklanır. Bu iki olgu her zaman birbirinden etkilenir. Toplumdaki sanatsal etkinlikler her zaman toplumun kültürünün gelişimine katkı yapar. Kültür de sanatsal etkinliklere yön vererek gelişimine katkı sağlar. Eğer toplum sanatsal etkinliğe sınırlamalar getirirse kültüründe eksiklikler meydana gelir. Bu toplumda yaşayan bireylerin düşünce yapısını olumsuz etkileyebilir. Kültür farklı bir yönde gelişmeye başlar. Yeni kültürler edinmek ve yeni sanat dalları keşfetmek için genel forum sitesi biçilmiş bir kaftan olarak göze çarpmaktadır.

Bir toplumda sanatsal alanların gelişimi toplumun yaşama biçimine, değer yargılarına doğrudan etki yapar. Sanat toplumdaki kültürel değişimlerin aynasıdır. Sanatsal etkinleri bulunmayan toplumların kültürel açıdan kendini geliştirmesi söz konusu olamaz. Toplumda sanatın gelişmesi toplumun bireylerinin düşünme tarzında, bakış açılarında, davranış şekillerinde önemli değişimlere neden olur.

Sanat Toplumun Kültürüne Yön Verir

İnsanlar duygusal açıdan eksiklikleri olduğu zaman olumsuz davranışlara daha fazla yönelirler. Eğer toplumda sanat gelişmiş ise bireyler birbirine karşı daha hoşgörülü, saygılı ve sevgi duyan konuma yükselir. Bunun başlıca nedeni sanat sayesinde insanların duygusal tatmine uğramasıdır. Bu etki toplum kültürünün de gelişmesine yardımcı olur.
Bir toplumun yarattığı sanat eserleri kendi kültürünün izlerini taşır. Sanat eserine bakıldığı zaman hangi toplumun etkisinde kalındığı anlaşılabilir. Dolayısıyla sanat kültürün devamlılığına en önemli etkiyi yapan unsurdur. Toplumda özgürce yapılan sanat bireyleri yönlendirir. Sanatı etkileyen unsurlar ise insanlar, kültür ve zaman mefhumudur. Sanat eserleri toplumun kültürünü yansıtır. Sonuç olarak sanat ve kültür birbirini etkileyen unsurlardır, bunları birbirinden ayırmak ise mümkün değildir. Kültür ve sanat başlıklı daha fazla yazı okumak istiyorsanız forumdenizine sizleri de bekleriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir